การทำงานบนที่สูงอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ควรรู้

การทำงานบนที่สูงมีหลักเกณฑ์ที่ลูกจ้างกับนายจ้างต้องปฏิบัติการทำงานอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ แผนการช่วยเหลือ รวมไปถึงการอบรมผู้ที่ทำงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฏการทำงานบนพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย แล้วการทำงานบนที่สูงหมายถึงลักษณะอาคารแบบไหน? หลักการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง? บริษัทซานโต ไฟร์ จึงมาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการก่อสร้างไว้ที่นี่

การทำงานบนที่สูงคืออะไร

การปฏิบัติงานบนที่สูง (Working at height) คือ การทำงานบนที่สูงในบริเวณสิ่งปลูกสร้างในอาคารที่มีความสูง 2 เมตรเป็นต้นไป สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง การติดตั้ง และการทำความสะอาดในพื้นที่สูง 

ก่อนที่ลูกจ้างกำลังปฏิบัติงานบนที่สูง นายจ้างต้องมีข้อบังคับอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การจัดเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้พร้อมใช้งานแก่ลูกจ้างเสมอ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างอุบัติเหตุพลัดตกในขณะทำงานบนที่สูง รวมถึงตัวลูกจ้างสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยกันพลัดตกได้ด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนหน่วยกู้ภัยจะมาถึง

ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงตามกฎหมายมีดังนี้

ข้อกำหนดทั่วไปของการทำงานบนที่สูง นายจ้างต้องปฎิบัติดูแลความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ดังนี้

 1. นายจ้างต้องเปิดคอร์สอบรมการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในขณะทำงานในที่สูงกับลูกจ้างทุกคนที่ต้องดำเนินงาน โดยจัดเตรียมวิทยากรสอนการใช้เครื่องมือ จะต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตดำเนินการอบรม
 2. นายจ้างต้องมีแบบ Manual แนวทางการทำงานบนที่สูง หากไม่มี สามารถให้นักวิศวกรจัดทำหนังสือการสอนได้ โดยเนื้อหาภายในต้องประกอบด้วย การติดตั้ง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือนิรภัยเช่น การใช้งานอุปกรณ์PPE ทั้งหมด ในขณะการทำงานบนที่สูง ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างได้ที่บทความ อุปกรณ์ PPE คืออะไร มีอะไรบ้าง
 3. การทำงานในภาคปฏิบัติ นายจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง และพร้อมใช้งาน 100% ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คหมวกเซฟตี้ และเครื่องมือชนิดอื่นๆ 
 4. การทำงานบนที่สูง 2 เมตรเป็นต้นไป บังคับให้ลูกจ้างติดตั้งรั้วกันตก และการติดตั้งนั่งร้าน 
 5. กรณีทำงานบนที่สูงเกิน 4 เมตรเป็นต้นไป บังคับติดตั้งตาข่ายนิรภัย รวมถึงลูกจ้างต้องเช็คอุปกรณ์เซฟตี้ตลอดการดำเนินงาน
 6. การก่อสร้างบนอาคารที่มีความลาดชันเกิน 15 องศา ลูกจ้างต้องติดตั้งที่นั่งร้านขณะในการทำงานบนที่สูง 
 7. รั้วกั้นที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และปล่องที่มีรูเปิด ต้องนำฝาปิดให้มิดชิด
 8. อุปกรณ์ทุกประเภทในขณะทำงานบนที่สูง เช่น เข็มขัดนิรภัย ต้องมีเชือกผูกติดกับตัวผู้ดำเนินงานทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือหล่นลงสูงพื้น
 9. การใช้บันไดแบบเคลื่อนย้าย จะต้องหันมุมตรงข้ามกับผนังที่พิง 75 องศา
 10. กรณีลูกจ้างทำงานบนรถเครน จะต้องมีแผ่นเหล็กประกบรองขาช้าง
 11. ลูกจ้างที่ขับอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จะต้องผ่านใบอนุญาตขับขี่ และได้รับการอบรมการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
 12. ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎการทำงานบนที่สูงทุกคน 

กฎพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนการทำงานบนที่สูง

กฎการดำเนินบนพื้นที่สูงที่ผู้ดำเนินงานต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

 1. ลูกจ้างต้องผ่านหลักสูตรอบรมการทํางานบนที่สูงอย่างปลอดภัยหมดทุกคน
 2. ทุกคนต้องบังคับสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ในขณะทำงานบนที่สูง
 3. สวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะในการทำงาน เช่น ใส่หน้ากากกันฝุ่นเพื่อป้องกันไอควันจากการวัสดุก่อสร้าง
 4. ก่อนลูกจ้างจะดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่สูง ควรหาจุดยืนที่แข็งแรงก่อนปฎิบัติงานทุกครั้ง
 5. นายจ้างต้องเตรียมแผนการช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะการก่อสร้างแก่ลูกจ้างได้
กฎการทำงานบนที่สูง

กฎการขึ้นที่สูงโดยทั่วไป

กฎหมายการทำงานบนที่สูงที่ทุกคนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือกันการใช้บันได 5 ข้อปฏิบัติ ดังนี้

 1. บันไดที่ใช้ในการปีนขึ้นไปจะต้องถูกยึดเหนี่ยวแน่น ไม่โยกในขณะการปีนขึ้นไป
 2. สวมใส่ถุงมือเซฟตี้ และรองเท้าเซฟตี้ขณะขึ้นบันไดทุกครั้ง
 3. ลูกจ้างทุกคนที่ใช้บันไดร่วมกัน ต้องบังคับการขึ้นและลงทีละคนเท่านั้น
 4. ในขณะลูกจ้างกำลังขึ้นบันได ให้จับราวบันไดทั้งสองข้างด้วยความเร็วปกติ
 5. ลูกจ้างที่กำลังขึ้นบันไดต้องไม่พบอุปกรณ์พกพาติดมือในขณะปีน หากจำเป็นต้องพกพาให้ใส่ในกระเป๋าติดตัว

กฎสำคัญในการทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย

7 กฎสำคัญที่ลูกจ้างดำเนินการทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย มีดังนี้

 1. ลูกจ้างที่ทำงานบนที่สูงจะต้องไม่ทำงานอยู่คนเดียว
 2. ลูกจ้างห้ามวิ่งหรือเคลื่อนไหวด้วยความเร็วบนอาคารเกิน 2 เมตรเป็นต้นไป
 3. ในขณะทำงานบนที่สูง ลูกจ้างทุกคนต้องยื่นของการทำงานผ่านมือเท่านั้น ห้ามโยน หรือปล่อยสิ่งของเด็ดขาด
 4. กรณีที่ปฏิบัติการตัด เชื่อม บนอาคารต้องตรวจสอบแหล่งเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารไวไฟทุกชนิดในพื้นที่เบื้องล่างทุกครั้ง
 5. ช่วงการทำงานบนที่สูง ทางนายจ้างต้องทำเขตการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามาในอาณาเขต
 6. หากจำเป็นต้องยกแฮงเกอร์แขวนท่อเคลื่อนย้าย ควรทำการเคลื่อนที่ภายในเส้นทางบริเวณเขตก่อสร้างเท่านั้น
 7. ในกรณีที่ลูกจ้างยืนบนแผ่นกระเบื้อง และกระจก ควรวางน้ำหนักเท้าให้เบาที่สุด ห้ามเหยียบเต็มเท้าเด็ดขาด 

อันตรายที่พบบ่อยในการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง

5 เหตุการณ์ที่ผู้ปฏิบัติเกิดอุบัติเหตุในขณะการทำงานบนที่สูง ได้แก่

 • ผู้ปฏิบัติการทำงานบนที่สูงใช้อุปกรณ์เซฟตี้ไม่ถูกวิธีในขณะอยู่บนที่สูง ทำให้เกิดการพลัดตก หรือติดอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
 • อุปกรณ์เคลื่อนย้ายของลูกจ้างเกิดการชำรุด ไม่ได้ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือใหม่
 • ผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานบนที่สูงในพื้นที่บนอาคารละเอียด อาจเกิดเหตุบริเวณบางส่วนถล่ม หรือเกิดอัคคีภัย ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเคลื่อนที่ไหวตัวทัน
 • ผู้ทำงานบนที่สูง ดำเนินการก่อสร้างอาคารด้วยบุคคลคนเดียว เมื่อเกิดปัญหา ไม่สามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือคนร่วมงานรอบๆ ได้
 • ผู้ปฏิบัติการทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 คนเป็นต้นไปทำการยื่นอุปกรณ์ด้วยการโยนแทนยื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่สิ่งของอาจร่วงหล่น หรือกระทบกระเทือนยานพาหนะเพื่อนร่วมงานให้ชำรุด

หลักการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูง

การป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูง

หลักการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูงของผู้ปฏิบัติงานและภายในสถานที่ก่อสร้างมีดังนี้

ป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงาน

ตัวผู้ปฏิบัติงานต้องเช็คอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนการทำงานบนที่สูงทุกครั้ง หากเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการขำรุด ให้รีบเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที และต้องปฏิบัติตามกฎหมายทํางานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด

ป้องกันบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่การก่อสร้างในการทำงานบนที่สูง จะต้องเป็นพื้นที่ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด โดยนายจ้างสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเทปกั้นสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้บุคคลอื่นรับรู้และหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาในพื้นที่

ป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นของวัสดุในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติและเพื่อนร่วมงานบนที่สูง จะต้องยื่นสิ่งของผ่านมือเท่านั้น จะไม่มีการโยน ทิ้ง และขว้างใส่กันเด็ดขาด เพื่อป้องกันสิ่งของร่วงหล่นใส่ศีรษะคนในพื้นที่ด้านล่าง และอุปกรณ์ที่กำลังก่อสร้าง

ป้องกันอันตรายจากการสะดุด หรือลื่นล้ม

หากผู้ปฏิบัติกำลังทำงานบนที่สูง ให้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วปกติ ห้ามวิ่งและห้ามเดินเร็วเด็ดขาด เพื่อป้องกันสิ่งที่รองรับน้ำหนักสั่นสะเทือน 

ป้องกันอันตรายจากการตก

ผู้ปฏิบัติต้องสวมใส่หมวกเซฟตี้ขณะการทำงานบนที่สูงทุกคน เพื่อป้องกันเศษซากจากการแต่งเติมอาคารที่ร่วงหล่นลงมา

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ควรรู้

มาตรฐานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจากการทำงานบนพื้นที่สูง ของ Santo Fire มีดังนี้

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-717

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว M-Safe รุ่น MS-717 

เข็มขัดพร้อมตะขอภายในตัวแบบระบบล้อก 2 ชั้น หัวเข็มขัดเป็นแบบเลื่อนล้อก สายรัดสามารถรัดหน้าอก ต้นขา และ เอว ปรับเลื่อนได้ ด้านหลังมี 1 ดีลิ้งค์ ใช้สำหรับเกี่ยวตัว ปลอดภัยได้มาตรฐาน EN358/EN361/EN362

หลักการใช้งานอุปกรณ์ให้ปลอดภัย

การใช้ยานพาหนะเสริมในการทำงานบนที่สูง จะต้องมีความปลอดภัยดังนี้

หลักการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัย

ลักษณะทางกายภาพของบันไดต้องไม่ชำรุด พุพัง หรือเกิดการขึ้นสนิม ความยาวของบันไดพาดต้องไม่เกิน 5 เมตรและสามารถเคลื่อนย้ายด้วยบุคคลคนเดียวได้ วิธีการเคลื่อนย้ายให้ผู้ปฏิบัติพาดหัวไหล่ทางแนวนอนแล้วทำมุมแบก 75 องศา

หลักการใช้กระเช้าอย่างปลอดภัย

การใช้กระเช้าเคลื่อนย้ายผู้ปฎิบัติ จะต้องใช้งานในสภาพอากาศที่ปลอดโปร่ง ห้ามใช้กระเช้าสภาพภูมิอากาศที่มีลมกรรโชก และไม่ควรใช้กระเช้าบนบริเวณพื้นที่ที่เป็นทางลาดชัน

หลักการใช้เครนอย่างปลอดภัย

เลือกใช้แผนผังน้ำหนักบรรทุกที่ถูกต้องในการกำหนดการตั้งค่าน้ำหนักบรรทุกและเส้นทางยกให้เหมาะสม ส่วนผู้ปฏิบัติต้องรักษาระยะเหนือศีรษะระหว่างสายไฟฟ้า ให้ห่างออก 10 ฟุต

การตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์กันตก

ก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะเริ่มการทำงานบนที่สูง ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนที่สูงให้เรียบร้อยก่อนดำเนินงานเสมอ โดยการตรวจเช็คสามารถเข้าหลักสูตรการทํางานบนที่สูง จากวิศวกรให้ชำนาญก่อนเข้าพื้นที่

Safety harness ms-757 absorber webbing 2 hook

การทำงานบนที่สูงทุกครั้ง ลูกจ้างทุกคนควรได้รับการสวมใส่อุปกรณ์ที่มีสภาพการทำงานที่ดี รวมถึงการใช้ยานพาหนะที่แข็งแรงในขณะการดำเนินทุกครั้ง หากใครที่กำลังตามหาอุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงเครื่องมือสวมใส่อย่าง ถุงมือเซฟตี้ กับ รองเท้าเซฟตี้ การันตีการใช้งานที่ทนทาน มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานในระยะยาว สามารถปรึกษาหรือซื้อสินค้าติดต่อกับซานโต ไฟร์ ได้ที่เบอร์โทร 02-245-9560 , 02-248-3087

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า