ถังดับเพลิง Pureplus ความปลอดภัยที่ทรงคุณภาพ

ถังดับเพลิง Pureplus

อุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟเป็นความอันตรายที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อ การติดตั้งถังดับเพลิง ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดความเสียหาย การสูญเสียของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ทุกอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการห้างร้านต่าง ๆ จำเป็นต้องมีถังดับเพลิงติดตั้งเพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้ถูกหลักกฎหมาย 

ถังดับเพลิงมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีการใช้งานสำหรับดับเพลิงต่างชนิดกันเพื่อให้เหมาะสมกับเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละสถานที่  ในบทความนี้จะพาไปเจาะลึกความพิเศษของถังดับเพลิงสูตรน้ำอย่าง pureplus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีข้อดีมากมาย

จุดเด่นของ pureplus ถังดับเพลิงจากน้ำบริสุทธิ์

ถังดับเพลิงจากพลังน้ำบริสุทธิ์ ของ Pureplus นั้นเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดละอองน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Water Mist) ซึ่งสามารถดับไฟได้ทั้งไฟที่เกิดขึ้นจากไม้, กระดาษ, น้ำมัน  วิธีการใช้งานก็ง่าย แม้คุณจะไม่มีความรู้ด้านการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถหยิบถังดับเพลิง Pureplus ฉีดได้เลย เพราะถังดับเพลิง Pureplus สูตรน้ำทำมาจากน้ำบริสุทธิ์ทำให้เกิดการติดไฟซ้ำได้ยาก ไม่มีฝุ่นบังการมองเห็น ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม โรงงาน และสถานที่ทั่วไปอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ถังดับเพลิงของ Pureplus ยังได้การรับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองว่า ทุกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง Pureplus ทั้งหมด รวมถึง น้ำยาดับเพลิง , กระบวนการการผลิตทั้งหมด, และ บรรจุภัณฑ์ ล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตตามมาตรฐาน มอก.332-2537 และ มี Fire Rating สูง นั่นคือ ตั้งแต่ 6A20B ไปจนถึง 10A40B อีกด้วย 

น้ำยาในถังดับเพลิง pureplus พิเศษ และแตกต่างจากสูตรอื่นอย่างไร 

โดยปกติแล้วถังดับเพลิงสูตรน้ำ ( Water Extinguishers ) ภายในถังจะบรรจุน้ำธรรมดาและก๊าซ ถังดับเพลิงประเภทนี้สามารถใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท A ได้ จึงเหมาะกับภายในอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย แต่น้ำยาในถังดับเพลิง pureplus ชนิดนี้เป็นสูตรน้ำซึ่งเป็นละอองน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Water Mist)  โดยถังดับเพลิงชนิดนี้พิเศษกว่าถังดับเพลิงชนิดน้ำ เพราะภายในถังบรรจุน้ำสิทธิ์สูง ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าน้ำปกติ จึงสามารถ ลดการเป็นสื่อ นำไฟฟ้า ลดอุณหภูมิความร้อนลงได้รวดเร็ว และสามารถป้องกันการปะทุของเพลิงไหม้ซ้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ลักษณะน้ำยา เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฝอยน้ำ โดยฟองจะเข้าไป ทำการปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง โดยจะเข้าไปเคลือบเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการคลายไอ (Vapor) ช่วยให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากเพลิงไฟมากขึ้นอีกด้วย

หลักการทำงานของน้ำยา PurePlus

หลักการทำงานของน้ำยาในถังดับเพลิง PurePlus สูตรน้ำนั้นจะทำการ ยับยั้งกระบวนการ Pyrolysis ของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่เปลี่ยนรูปของชีวมวล สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง พลาสติก รวมถึงยางที่ใช้แล้ว กิ่งไม้ กระดาษ น้ำมัน หรือสิ่งใดก็ได้ที่มีความสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าทางความร้อนสูงขึ้น และเกิดการเผาไหม้จนเกิดเป็นเพลิงไฟ โดยน้ำยา Pureplus จะเข้าไปขัดขวาง ช่วยสกัดกั้นการคายไอติดไฟของเชื้อเพลิง ทำให้บริเวณที่ฉีดน้ำยาไปปกคลุม เกิดคายไอ ติดไฟของเชื้อเพลิงได้ยาก จึงทำให้แทบไม่ต้องไปฉีดซ้ำจุดที่ฉีดได้ไปแล้ว และด้วยความเป็นน้ำบริสุทธิ์สูงของถังดับเพลิง pureplus จึงทำให้ไม่เกิดควัน หรือหมอกที่จะบดบังการมองเห็นของผู้ใช้งานเหมือนกับถังดับเพลิงสารเคมีทั่วไป

Pureplus

ถังดับเพลิง pureplus ดับไฟได้มากถึง 4 ประเภท

เพลิงไหม้แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันการเข้าใจเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะช่วยให้เราเลือกใช้งานถังดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานที่ได้มากขึ้น  ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ที่มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความร้อน อากาศ และเชื้อเพลิง โดยสามารถแบ่งประเภทเพลิงออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภท นั่นคือเพลิง class A, class B, class C, class D และ class K  เพลิงแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles)
เพลิงไหม้ class A มีสาเหตุมาจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย หรือของแข็ง ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามอาคาร ที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า เช่น ไม้ ผ้า ขยะ พลาสติก กระดาษ เป็นต้น ซึ่งเพลิงประเภท A สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า

เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids)
เพลิงไหม้ class B มีสาเหตุมาจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว และก๊าซที่สามารถติดไฟได้  โดยของเหลวที่สามารถติดไฟมักมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ที่สามารถพบได้ตามปั๊มน้ำมัน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และโรงงานที่ผลิตสีบางชนิด ซึ่งเพลิงประเภท B สามารถดับได้ด้วยการตัดออกซิเจนในอากาศ

เพลิงไหม้ประเภท C (Electrical Equipment)
เพลิงไหม้ class C มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความร้อนสูง หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าจัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นเพลิงไหม้ประเภท C จำเป็นต้องตัดระบบไฟฟ้าก่อนทำการดับเพลิงทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ   

เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals)
เพลิงไหม้ class D มีสาเหตุมาจากโลหะที่สามารถติดไฟได้ที่สามารถพบได้ตามห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโลหะ เช่น Titanium, Aluminium, Potassium และ Magnesium เป็นต้น โดยเพลิงประเภท D ไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยน้ำเปล่าธรรมดา 

เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible Cooking)
เพลิงไหม้ประเภทนี้มีสาเหตุมาจากน้ำมันที่ใช้ในครัว ไขมันสัตว์ ของเหลวที่ใช้ประกอบอาหาร สามารถพบได้ตามห้องครัว ร้านอาหาร หรือห้องอาหารตามโรงแรม เป็นต้น

จากชนิดเพลิงไหม้ทั้งหมด เครื่องดับเพลิงชนิดละอองน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Water Mist) PurePlus สามารถดับไฟ 4 ประเภท Class A, B, C, K ครอบคลุมทุกเชื้อเพลิงที่สามารถเกิดได้ขึ้นในสถานที่ทั่วไป เช่น ที่พักอาศัย ที่อาจเกิดเชื้อเพลิงได้จาก ขยะทั่วไป บุหรี่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือร้านอาหาร ที่อาจมีเชื้อเพลิงจากน้ำมัน หรือเศษขยะที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ น้ำยาที่ใช้น้ำบริสุทธิ์สูงของ ถังดับเพลิง PurePlus จะสามารถดับเพลิงได้โดยไม่บังการมองเห็นซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

ถังดับเพลิง pureplus ความปลอดภัยที่ใคร ๆ ก็ใช้ได้ 

ถังดับเพลิง Pureplus สูตรน้ำนี้มีการใช้งานที่ง่ายเหมือนถังดับเพลิงทั่วไป เพียงแค่ ดึงสลักของถังดับเพลิงให้หลุดออก  ปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกมา กดคันบีบของถังดับเพลิง และส่ายปลายสายถังดับเพลิงไปมาที่ฐานเพลิงไหม้ ในทิศทางเหนือลม โดยเว้นระยะห่างจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 – 3 เมตร ด้วยคุณสมบัติน้ำยาที่ใช้น้ำบริสุทธิ์สูง จึงไม่มีฝุ่นผงมาปิดกั้นทัศนวิสัยของการมองเห็น อีกทั้งหัวฉีดมีการออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้ฉีดเป็นมุมกว้างซึ่งสามารถควบคุม ไฟได้ง่าย แถมตัวน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน NON TOXIC และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวผู้ใช้งานมือใหม่อีกด้วย ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายจากสารเคมีในถังดับเพลิงหากเกิดความผิดพลาด 

เหมาะสำหรับการใช้งานแทบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงแรม หอพัก ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือกิจการอื่นๆ ด้วยความครอบคลุมที่สามารถดับไฟได้ทั้ง 4 class ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยในครัวเรือนเช่นไฟที่เกิดลุกไปไหม้จากน้ำมันทอดอาหาร ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกิจการอย่างไฟลามจากขยะเหลือทิ้ง ก็สามารถดับได้ทันท่วงที และหากมีการใช้งานแล้ว ฉีดน้ำยาจากน้ำบริสุทธิ์สูงไม่หมด ยังสามารถเก็บไว้ใช้ต่อจนหมดได้ ทั้งประหยัด และสะดวกต่อผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย มีมาตรฐานการผลิต ที่นอกจากจะปลอดภัย และยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

สรุป

ด้วยอากาศประเทศไทยที่มีความร้อนสูงโดยเฉพาะในฤดูร้อน การมีถังดับเพลิงมีติดบ้าน หรือติดกิจการเราเอาไว้ จึงไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลือง แต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้รับมือกับเหตุการณ์ทุกรูปแบบที่จะช่วยให้บ้านของเราปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นหากจะต้องเลือกถังดับเพลิงซัก 1 ถังมาติดตั้งไว้ถังดับเพลิง Pureplus เป็นอีกตัวเลือกดี ๆ ตัวเลือกหนึ่งที่นอกจากจะมอบความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง สามารถยับยั้งเพลิงไฟจากหลากหลายเชื้อเพลิง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมือใหม่แล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาเราได้เลย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า