เครื่องดับเพลิง Wet Chemical – ไฟ Class K

  • “Santo” Wet Chemical  ออกแบบเพื่อสำหรับดับเพลิงน้ำมันทำอาหาร โดยเฉพาะ
  • เหมาะสำหรับ ไฟ Class K และ Class A
  • สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ