หัวฉีดด้ามปืน Protek 366

PROTEK LOGO

  • หัวฉีดน้ำดับเพลิงด้ามปืน protek366
  • ปรับปริมาณน้ำได้ 4ระดับ
  • สามารถปรับรูปแบบการฉีดน้ำได้หลายระดับ  ลำตรง – ม่านน้ำ
  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศแคนาดา
  • ได้รับมาตรฐาน FM