เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HFC 236-fa

  • เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย HFC236-fa
  • เมื่อฉีดออกมาแล้วจะระเหยหายไป กลายเป็นก๊าซ ไม่ทิ้งคราบตกค้าง
  • เป็นเครื่องดับเพลิงที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับห้อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องไฟฟ้า ห้อง Server
  • ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • น้ำยา HFC236-fa ได้รับมาตรฐาน UL-listed
  • Fire rating ของน้ำยา HFC236-fa ขนาด 10 lbs. และ 15 lbs. เทียบเท่ากับน้ำยา Halotron I ทุกประการ
  • Fire rating เท่ากับ 1A:10BC และ2A:10BC สำหรับ ขนาด 10 lbs. และ 15 lbs. ตามลำดับ
  • คลิก เพื่อดู เอกสารรับรองมาตรฐาน UL
  • คลิก เพื่อโหลด เอกสาร MSDS

ABC fireclass