เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

  • สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง
  • ถังดับเพลิงผงเคมีที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะราคาไม่แพง
  • สามารถใช้ดับเพลิงได้หลายรูปแบบ ทั้งเพลิงไหม้ประเภท A, B และ C
  • เหมาะสำหรับ บ้านเรือน ที่พักอาศัยทั่วไป ร้่านค้า คลังสินค้า
  • ได้รับมาตรฐาน มอก. 332-2537