สายส่งน้ำผ้าใบ 5ELEM -FAS series

  • สายส่งน้ำผ้าใบโพลีเอสเตอร์ 
  • ภายในอาบยางสังเคราะห์ EPDM
  • Service Test Pressure: 250psi
  • Burst Pressure: 750psi
  • ได้รับมาตรฐาน FM
  • ขนาดมาตรฐาน 1.5″, 2.5″  ความยาว 20 และ30 เมตร