สายส่งน้ำยางสังเคราะห์ 5ELEM – DUZ Series

  • สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ไนไตรต์
  • ชั้นกลา่งภายใน เสริมความแข็งแรงด้วยชั้นโพลีเอสเตอร์
  • มีความทนทานสูง และมีความยืดหยุ่นมาก
  • ผิวนอกเคลือบด้วยไนไตรต์ 
  • ทนต่อสารเคมี โกรธ การสึกกร่อน และน้ำมันได้เป็นอย่างดี
  • โรงงานผลิตมีระบบควบคุมคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์ ISO-9001:2000
  • TÜV CERT
  • มาตรฐาน BS 6391