เครื่องดับเพลิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • สะอาด ไม่ทิ้งคราบ ไม่เปรอะเปื้อน
  • ผู้ใช้ไม่ต้องทำความสะอาดหลังจากการใช้
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนในอาหาร
  • เหมาะสำหรับ ออฟฟิต สำนักงาน ที่ต้องการรักษาความสะอาด