แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

โฟมดับเพลิง น้ำยาโฟม รถเข็นโฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ราคาพิเศษ

หากคุณกำลังต้องการโฟมดับเพลิง สำหรับดับเพลิงไหม้ที่มีความรุนแรง ที่มีสาเหตุเพลิงไหม้มาจากเชื้อเพลิงของเหลวที่ติดไฟ (Flamable liquid) ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงาน ซึ่งเพลิงไหม้ในภาคอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากกว่าเพลิงไหม้ทั่วไป จำเป็นต้องมีระบบดับเพลิงในโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง หรืออาจมีการติดตั้งถังดับเพลิงโดยเลือกชนิดให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ 

ด้วยประสิทธิภาพของโฟมดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท A และ เพลิงประเภท B โดย โฟมดับไฟมีคุณสมบัติในการดับเปลวเพลิงด้วยความเร็ว, สามารถต้านทานความร้อนและเชื้อเพลิง, ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายไอเชื้อเพลิงติดไฟ และสามารถต่อต้านเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ ทำให้โฟมดับเพลิงเหมาะสำหรับการดับเพลิงไหม้ที่รุนแรงในภาคอุตสาหกรรม 

บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด ได้มีการจัดจำหน่ายโฟมดับเพลิง น้ำยาโฟม อุปกรณ์เกี่ยวกับโฟม รวมไปถึงถังดับเพลิงโฟม ในราคาพิเศษ สนใจสั่งซื้อโฟมดับเพลิงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-9560, 02-248-3087

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

New Age โมบายโฟม รถเข็นน้ำยาโฟมดับเพลิง ความจุ 160 ลิตร

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กระบอกฉีดน้ำยาโฟม HV series

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AFFF (3% , 6%)

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF 3% x 3%

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF 3% x 6%

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รถเข็นโฟม เอดับเบิลยูจี Mobile Foam (AWG) รุ่น AF-140

โฟมดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องผสมน้ำยาโฟม FOAM INDUCTOR รุ่น Z 225, Z 450, Z 900


โฟมดับเพลิงคืออะไร

โฟมดับเพลิง คือ หนึ่งในเทคโนโลยีการดับเพลิงที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ดับเพลิงไหม้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากกว่าเพลิงไหม้ทั่วไป โดยโฟมที่ใช้ดับเพลิงสามารถดับเพลิงประเภท A และ เพลิงประเภท B ได้ ทำให้โฟมดับเพลิงเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ เป็นต้น   โฟมดับเพลิงมีลักษณะเป็นฟองอากาศขนาดเล็กที่มีผนังเป็นสารละลายช่วยลดแรงตึงผิว ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปยังกองเพลิงได้ ซึ่งอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดเพลิงไหม้ เมื่ออากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปในกองเพลิงได้ ทำให้เพลิงไหม้รุนแรงน้อยลงจนค่อยๆดับไป และโฟมดับเพลิงสามารถปกคลุมในแนวราบได้ดี สามารถลอยตัวอยู่เหนือของเหลวติดไฟ และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามผิวหน้าของเหลวที่กำลังเกิดเพลิงไหม้เพื่อไล่อากาศออกจากกองเพลิง เนื่องจากตัวโฟมดับเพลิงมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและน้ำมัน นอกจากนี้โฟมดับเพลิงยังมีคุณสมบัติในการขวางกั้นไอสารไวไฟไม่ให้สัมผัสกับอากาศที่อยู่รอบๆ กองเพลิง แม้ว่าจะมีลมแรง พร้อมทั้งยังมีคุณสมบัติในการลดความร้อนของเพลิงไหม้ลง ทำให้โฟมดับเพลิงเหมาะกับการดับเพลิงที่มีความรุนแรงที่เกิดในภาคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของโฟมดับเพลิง

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าโฟมดับเพลิงสามารถดับเพลิงไหม้ประเภท A และ เพลิงไหม้ประเภท B ได้ จึงเหมาะติดตั้งภายในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ที่มีความรุนแรง ซึ่งคุณสมบัติของโฟมดับเพลิง มีดังนี้ 

ดับเพลิงด้วยความเร็วและมีอัตราแผ่คลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงเหมาะสม (Knockdown speed and spreading rate)

โฟมดับเพลิงมีความสามารถในการครอบคลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมพื้นผิวที่เกิดการลุกไหม้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการดับเพลิง โฟมดับ เพลิงที่มีประสิทธิภาพ เมื่อฉีดโฟมดับเพลิงคลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงแล้วเปลวไฟควรลุกขึ้นได้น้อย นอกจากประสิทธิภาพในการดับเพลิงแล้วพื้นที่การครอบคลุมของโฟมดับเพลิงสำคัญไม่แพ้กัน หากโฟมมีการแผ่คลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจะช่วยให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สามารถต้านทานความร้อนได้ดี (heat resistance)

โฟมดับเพลิงที่ดีจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อน และสามารถต้านผลกระทบเชิงลบของรังสีความร้อน (Thermal radiation) ที่แผ่ออกมาได้ ซึ่งความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ ไม่ได้มาจากเปลวเพลิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ไอสารไวไฟ และพื้นผิวที่ร้อนจัดของวัตถุในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 

สามารถต้านทานเชื้อเพลิงเหลวได้ (fuel resistance)

โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีชั้นฟิล์มโฟมที่เหนียวแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงเหลวแทรกซึม (Diffusion) เข้ามาในส่วนผสมของโฟมดับเพลิง หากเกิดการแทรกซึมจากเชื้อเพลิงเหลวจะส่งผลให้ชั้นฟิล์มโฟมดับเพลิงสูญเสียประสิทธิภาพ และเกิดการลุกไหม้ได้ ทั้งนี้เชื้อเพลิงเหลว ได้แก่ สารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน, สารปิโตรเคมี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง และสารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ และสารเคลือบเงา เป็นต้น 

ยับยั้งการแพร่กระจายไอเชื้อเพลิงติดไฟ (flammable vapor suppression)

คุณสมบัติของโฟมดับเพลิงนอกจากจะสามารถดับเพลิงได้เร็ว และครอบคลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงได้ดี ยังจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมไอเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศ เพื่อป้องกันการลุกไหม้ซ้ำของเพลิง ซึ่งคุณสมบัติการยับยั้งการแพร่กระจายไอเชื้อเพลิงจะอยู่ในกลุ่มโฟมโปรตีน 

มีความสามารถต่อต้านการละลายของแอลกอฮอล์ในโฟมดับเพลิงได้ (alcohol resistance-AR)

โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการยับยั้งไม่ให้แอลกอฮอล์หรือตัวละลายที่มีขั้วรวมตัวกับน้ำที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมของโฟมดับเพลิง ทั้งนี้ในเชื้อเพลิงเหลวบางชนิดจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์สามารถละลายในน้ำที่เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิงได้ เมื่อแอลกอฮอล์ละลายในน้ำจะทำให้เกิดการลุกไหม้ของเพลิงอีกครั้ง 

ชนิดของโฟมดับเพลิง

การเลือกโฟมดับเพลิงจำเป็นต้องรู้จักชนิดของโฟมดับเพลิงเสียก่อน สำหรับผู้ที่สงสัยว่าโฟมดับเพลิงมีกี่ชนิด ในปัจจุบันสามารถแบ่งโฟมดับเพลิงออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้ดังนี้ 

โฟมโปรตีน (Protein foam concentrates)

เป็นโฟมดับเพลิงที่ผลิตขึ้นมาจากการหมักโปรตีนจากส่วนแข็งของสัตว์เช่น เขาสัตว์ กีบ และขนไก่ ซึ่งเมื่อย่อยสลายแล้วจะทำให้ได้เนื้อโฟมที่มีคุณภาพสูง และเติมสารบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ เช่น ต้านทานการกัดกร่อน การควบคุมความหนืด และความต้านทานการสลายตัวของแบคทีเรีย โฟมโปรตีนสามารถใช้ดับเพลิงที่มีเชื้อเพลิงมาจากของเหลวไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น ตัวโฟมจะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ฟองโฟมมั่นคง (Stable foam) ซึ่งโฟมโปรตีนมีความสามารถในการป้องกันลุกไหม้ซ้ำ และการระบายน้ำ (Foam drainage) และกลไกลการดับเพลิงของโฟมโปรตีนจะค่อยๆ ดับเปลวเพลิงอย่างช้าๆ แต่โฟมโปรตีนมีคุณสมบัติในการครอบคลุมเพลิงอย่างดี ทำให้อัตราการเกิดการลุกไหม้ซ้ำลดลง และยังมีราคาถูก ทั้งนี้การฉีดโฟมโปรตีนจำเป็นต้องฉีดด้วยหัวฉีดที่มีรูอากาศ (Aspirating nozzles) เท่านั้น และการเก็บโฟมโปรตีนไม่ควรเก็บในถังเชื่อมที่เป็นสเตนเลสหรืออะลูมิเนียม 

โฟมฟลูออโรโปรตีน (Fluoroprotein foam concentrates)

โฟมฟลูออโรโปรตีนสามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวไฮโดรคาร์บอน และน้ำมันเชื้อเพลิงเติมออกซิเจนบางชนิด ซึ่งโฟมดับเพลิงฟลูออโรโปรตีนยังมีคุณสมบัติต้านทานความร้อน และป้องกันการลุกไหม้ซ้ำของเชื้อเพลิงได้ดี และมีส่วนผสมของสารลดความตึงผิวกลุ่มฟลูออโร (Fluorochemical surfactants) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 • สริมคุณสมบัติต้านทานในการดับเปลวไฟ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟ (Knockdown)
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟให้เท่าเทียมกับถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 
ทั้งนี้โฟมฟลูออโรโปรตีนมีอัตราต้านทานเปลวไฟสูง และสามารถดับเพลิงไหม้ได้ดีกว่าโฟมโปรตีนธรรมดา และสามารถใช้ได้กับน้ำจืดและน้ำทะเล ในกรณีที่โรงงานใกล้ชายทะเล

การเลือกโฟมดับเพลิง

ก่อนที่จะเลือกประเภทของโฟมดับเพลิง คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าเชื้อเพลิงไหม้ที่จะเกิด ซึ่งเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง หรือของเหลวไวไฟชนิดใด จากนั้นจึงจะสามารถเลือกโฟมดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับเพลิงได้ ซึ่งจะช่วยทำให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยลดการสูญเสียของทรัพย์สินและบุคลากรลงได้ ซึ่งสามารถแบ่งของเหลวไวไฟออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 • ของเหลวไฮโดรคาร์บอน เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ไม่มีน้ำผสม เช่น น้ำมันดิบ น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล เฮกเซน แนฟทา ฯลฯ สามารถพบได้ตามโรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมัน คลั่งเก็บสารเคมีตัวทำละลาย และน้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น 
 • ตัวทำละลายที่มีขั้ว โดยทั่วไปจะมีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น แอลกอฮอล์ เอสเอตร์ คีโตน เป็นต้น 
นอกจากนี้ตัวทำละลายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมบางชนิดเป็นสารผสมระหว่างของเหลวไฮโดรคาร์บอนและตัวทำละลายที่มีขั้ว

น้ำยาโฟมดับเพลิง

น้ำยาโฟมดับเพลิงที่บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด จัดจำหน่ายมีทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งมีรายละเอียดของน้ำยาโฟมดับเพลิง ดังนี้ 

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AFFF (3% , 6%)

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AFFFF ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN และ UL ในน้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AFFF จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 3 % + น้ำ 97% และ มีความเข้มข้นที่ 6% + น้ำ 94% เหมาะสำหรับดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น น้ำยาโฟมดับเพลิง FrieChem AFFF ไม่เหมาะใช้กับเชื้อเพลิงที่เกิดจากสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Polar solvents) เช่น ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF 3% x 3%

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF 3% x 3% ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL ซึ่งจะใช้ความเข้มข้น 3% ดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันเบนซิน และเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารละที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ และทินเนอร์ เป็นต้น 

น้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF 3% x 6%

เป็นน้ำยาโฟมดับเพลิงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL ในน้ำยาโฟมดับเพลิง FireChem AR-AFFF จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 3 % เหมาะสำหรับดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  และความเข้มขน 6% ที่เหมาะสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Polar solvents) เช่น ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับโฟมดับเพลิง

นอกจากน้ำยาโฟมดับเพลิงแล้ว ทางบริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับน้ำยาโฟมดับเพลิง ดังนี้ 

กระบอกฉีดน้ำยาโฟม

เนื่องจากน้ำยาโฟมดับเพลิง จำเป็นต้องต้องใช้ร่วมกับกระบอกฉีดน้ำยาโฟมโดยเฉพาะ และต้องเป็นหัวฉีดที่มีรูอากาศ (Aspirating nozzles) โดยทางบริษัทของเราจัดจำหน่ายกระบอกฉีดน้ำยาโฟม แบบ LOW EXPANSION สามารถใช้กับน้ำยาโฟมประเภท AFFF, AFFF-AR และ FFFP ได้

รถเข็นโฟมดับเพลิง

รถเข็นโฟมดับเพลิงช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เมื่อต้องการใช้งานถังดับเพลิง เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ในบริเวณโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โรงงานผลิตยาง โรงงานผลิตสี และโรงงานน้ำมันพืช ซึ่งโฟมดับเพลิงเหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงไหม้ที่มีเชื้อเพลิงที่เกิดจากเพลิงประเภท A และ B  

เครื่องผสมน้ำยาโฟม

เครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิงใช้งานง่าย สำหรับผสมน้ำยา AFFF, AFFF-AR และ FFFP ซึ่งใช้อัตราผสมที่ 1% - 6% มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ 
 • รุ่น Z 225 - อัตราการไหล 225 ลิตร/นาที
 • รุ่น Z 450 - อัตราการไหล 450 ลิตร/นาที
 • รุ่น Z 900 - อัตราการไหล 900 ลิตร/นาที
สำหรับผู้ที่ต้องการโฟมดับเพลิง กระบอกฉีดน้ำยาโฟม เครื่องผสมน้ำยา และรถเข็นโฟม คุณภาพดี มีมาตรฐานรับรอง ราคาพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ 02-245-9560, 02-248-3087

นอกจากโฟมดับเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโฟมดับเพลิงแล้ว บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และรับติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ประตูหนีไฟ รวมไปถึงระบบ Fire Alarm ที่มีคุณภาพ ในราคาพิเศษ ให้แก่ บุคคลทั่วไป นิติบุคคลอาคารชุด ภาคอุตสาหกรรม และบริษัทผู้ประกอบการต่างๆ  สำหรับผู้ที่กำลังมองหาน้ำยาโฟมดับเพลิง ถังดับเพลิง ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีมาตรฐานรองรับ และคอร์สฝึกอบรมดับเพลิงจากผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า