เกี่ยวกับเรา

Contact Us

บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด
6/53-55 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Santo Fire Product Co.,Ltd
6/53-55 soi Saeng-u-taitip Dindaeng Dindaeng Rd. Bangkok 10400

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด
6/56 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Santo Fire Training Co.,Ltd
6/56 soi Saeng-u-taitip Dindaeng Dindaeng Rd. Bangkok 10400

Map

.

**เวลาทำการ : ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   Tel.  02-245-9560, 02-643-4485-9  Fax : 02-246-6859   Email:  st.santofire@gmail.com