ข้อแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้ว

ก่อนที่เราจะซื้อเครื่องดับเพลิงในแต่ละครั้งเราอาจจะต้องดูถึง ความเหมาะสม ว่าเครื่องดับเพลิงนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่โดยความเหมาะสมนั้นให้เราดูใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

    1. ความเหมาะสมกับเชื้อเพลิง
    2. ความเหมาะสมต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม
    3. ความเหมาะสมต่อความเสี่ยงความรุนแรงของเชื้อเพลิง
    4. ความเหมาะสมในการติดตั้ง

ความเหมาะสมกับเชื้อเพลิง (พิจารณาถึงประเภทของไฟที่เครื่องดับเพลิงสามารถดับได้ )

การที่ต้องทราบถึงประเภทของไฟเนื่องจากเราจะได้สามารถเลือกใช้เครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทนั้นได้ โดยการดูจากข้างถังดับเพลิงว่ามีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของไฟที่จะนำเครื่องดับเพลิงนั้นไปดับหรือไม่

ความเหมาะสมต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม (การพิจารณาถึงชนิดของเครื่องดับเพลิง)

ถึงแม้เครื่องดับเพลิงที่ต่างกันจะสามารถดับเพลิงประเภทเดียวกันได้ แต่อาจทำให้เกิดความเสียหายจากสารดับเพลิงที่ต่างกัน เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย มีสัญลักษณ์ความสามารถในการดับไฟ Class A อยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ผลจากการดับไฟด้วยผงเคมีแห้งเป็นฝุ่นผงฟุ้งกระจาย เส้นผมเคมีจะทำให้สกปรกจากการฟุ้ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง เนื่องจากผงเคมี มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆเมื่อฟุ้งกระจายไปเกาะพื้นผิวแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความละเอียดอ่อนต่อความเป็นด่าง ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมทั้งเชื้อเพลิงและสภาพแวดล้อมรอบข้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

ความเหมาะสมต่อความเสี่ยงความรุนแรงของเชื้อเพลิง (พิจารณาถึงความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating))

การพิจารณาความสามารถในการดับเพลิง ให้ดูจากตัวเลขที่อยู่หน้าตัวอักษรแสดงประเภทของไฟ เช่น 2A2B, 4A5B, 6A20B, 6A30B,10A40B เป็นต้น หากตัวเลขข้างหน้าตัวอักษรสูงกว่านั่นแสดงถึงความสามารถในการดับเพลิงประเภทนั้นๆที่สูงกว่า เช่นกัน

ความเหมาะสมในการติดตั้ง (พิจารณาถึงขนาดของเครื่องดับเพลิง)

สาเหตุที่เราต้องพิจารณาถึงขนาดของดับเพลิง เนื่องจากเราต้องดูถึงความเหมาะสมของขนาดของถัง น้ำหนักของถังดับเพลิง ที่เราจะใช้ว่าเหมาะกับผู้ใช้และสถานที่ หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการที่จะติดเครื่องดับเพลิงบนรถ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เยอะ เราอาจจะต้องพิจารณาขึ้นดับเพลิงเป็นขนาดที่เล็กลงมาอย่างเช่นขนาด 2 ปอนด์ขนาด 5 ปอนด์จึงจะเหมาะสมมากกว่าในเรื่องของความเหมาะสมในการติดตั้ง อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งโดยปกติตัวถังดับเพลิงจะมีความหนาของถังดับเพลิงมากกว่าเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นๆ เนื่องจากภายในถังดับเพลิงชนิดนี้จะมีแรงดันสูงกว่าเครื่องดับเพลิงทั่วๆไปหลายเท่า ดังนั้นหากเราเทียบน้ำหนักของถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรุ่นน้ำหนักเดียวกันถังชนิดนี้จะมีน้ำหนักมากกว่า ผู้ที่ไม่ทราบก็อาจจะเลือกซื้อถังที่มีน้ำหนักมากเกินไปไม่เหมาะ ไม่สะดวกในการใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *