ไฟไหม้รถยนต์เกิดจากอะไร สาเหตุและวิธีการป้องกันไฟไหม้รถยนต์ ที่ถูกต้อง

ไฟไหม้รถ

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น อีกทั้งอุบัติเหตุมักจะพรากชีวิตและทรัพย์สินไปโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย

อุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อย สังเกตได้จากข่าวไฟไหม้รถที่มีแทบจะรายสัปดาห์ ทั้งมาจากตัวรถยนต์และจากตัวเจ้าของรถเอง หลายคนเมื่อเห็นไฟไหม้รถก็อาจเกิดความตระหนกตกใจจนไม่สามารถรับมือกับไฟไหม้รถได้อย่างถูกต้อง ทำให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปทั้ง ๆ ที่สามารถลดโอกาสสูญเสียเหล่านี้ได้

ในบทความนี้จะทำให้คุณทราบถึงสาเหตุการเกิดไฟไหม้รถยนต์นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง มีวิธีป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์อย่างไร และเมื่อเกิดไฟไหม้รถขึ้นมาแล้วจะมีวิธีรับมือกับรถไฟไหม้อย่างไร?

ไฟไหม้รถยนต์เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง?

อุบัติเหตุรถชน สาเหตุรถไฟไหม้

การเกิดไฟไหม้รถยนต์นั้นมีหลากหลายสาเหตุ หากคุณได้ทราบว่าสาเหตุใดทำให้เกิดไฟไหม้รถได้บ้างคุณก็จะสามารถหาวิธีป้องกันไฟไหม้รถยนต์ รวมถึงรับมือหากเกิดไฟไหม้รถขึ้นมาได้ดีขึ้น

ปัญหาจากการบำรุงรักษาที่ไม่ดี

ผู้ใช้รถหลายคนที่อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มากพอก็อาจทำให้ละเลยการดูแลรักษารถยนต์ไป ซึ่งรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาอาจเกิดข้อบกพร่อง หรือมีจุดที่เกิดปัญหาขึ้นมาได้ หากไม่มีการดูแลรถยนต์อย่างเหมาะสม จุดนี้ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้รถยนต์ได้ไม่ยาก

เชื้อเพลิงรถรั่วซึม

สาเหตุของไฟไหม้รถยนต์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดคือมีเชื้อเพลิงรั่วซึมออกมาจากรถ รถแทบจะทุกคันจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แต่เชื้อเพลิงนี้มีจุดเผาไหม้ที่ต่ำมาก หากมีการรั่วซึมจากถังน้ำมันแล้วได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์ ก็สามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ง่าย ๆ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าสภาพไม่ดี

แบตเตอรี่เป็นวัตถุที่สามารถก่อให้เกิดประกายไฟได้ เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพไม่ดีอาจทำให้ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีปัญหาและอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาได้

การโอเวอร์ฮีทของเครื่องยนต์

ปกติแล้วเวลาเครื่องยนต์ทำงานมักจะเกิดอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว แต่รถยนต์จะมีระบบหล่อเย็นที่ช่วยไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจนโอเวอร์ฮีท แต่อย่างไรก็ตามหากระบบหล่อเย็นทำงานผิดพลาดก็สามารถทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทขึ้นและเกิดประกายไฟขึ้นมาได้

ตัวกรองไอเสียอุดตัน

ที่ท่อรถยนต์จะมีตัวกรองไอเสียที่เป็นก๊าซพิษอยู่ แต่เมื่อผ่านการใช้งานไปนาน ๆ ตัวกรองนี้ก็อาจเกิดการอุดตันขึ้นมาได้ และการที่ท่อไอเสียอุดตันนี้สามารถทำให้เกิดความร้อนสูงกว่าพันองศา หากมีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ เช่น ใบไม้ เศษกระดาษที่เป็นวัตถุติดไฟได้เข้าไป ก็อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ถึงแม้ว่าสภาพรถยนต์ของคุณจะปกติดีทุกอย่าง แต่หากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น เช่น รถชนกัน ความรุนแรงในการชนกระแทกนั้นอาจไปทำให้เกิดการรั่วซึมของเชื้อเพลิง หรือทำให้เกิดเครื่องยนต์ร้อนผิดปกติ และเกิดเป็นเหตุไฟไหม้รถในที่สุด

สิ่งของเกิดการลุกไหม้ภายในรถ

หลาย ๆ ครั้งการเกิดไฟไหม้รถยนต์ก็ไม่ได้เกิดจากปัญหาตัวเครื่องยนต์ แต่มักมาจากการระเบิดหรือการติดไฟของสิ่งของที่อยู่ภายในรถ เช่น สเปรย์ น้ำหอม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การออกแบบรถยนต์ที่ผิดพลาด

การออกแบบรถยนต์ที่ไม่ดีหรือการออกแบบที่ผิดพลาด เช่น ทางเดินเชื้อเพลิง พลังงานที่ผิดพลาด วางระบบหล่อเย็นไม่ดี ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แต่สาเหตุนี้มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเนื่องจากก่อนจะวางจำหน่ายรถยนต์มักจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนอยู่แล้ว

วิธีป้องกันภัยจากไฟไหม้รถยนต์ที่ถูกต้อง

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ขึ้น ควรจะมีวิธีป้องกันไฟไหม้รถที่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบและปฏิบัติตามได้ดังนี้

ตรวจสอบและเติมน้ำภายในหม้อน้ำให้อยู่ระดับที่พอดี

เพราะหากภายในหม้อน้ำมีน้ำน้อยเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์ร้อนง่ายและเกิดไฟไหม้รถยนต์ง่ายตามไปด้วย ดังนั้นการเติมน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอก็จะช่วยลดโอกาสเกิดไฟไหม้รถจากกรณีหม้อน้ำแห้ง

ตรวจสอบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงมีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่

บริเวณท่อน้ำมันเป็นบริเวณที่สามารถเกิดความร้อนสูงมาก ๆ ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการลุกไหม้จากอุณหภูมิสูง ภายในท่อเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ อยู่เลย

ตรวจสอบว่าไม่มีของเหลวรั่วซึม

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนแล้วว่าการรั่วซึมของน้ำมันรถยนต์สามารถทำให้เกิดไฟไหม้รถยนต์ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันจึงควรหมั่นสังเกตว่ามีน้ำมันรั่วใต้ท้องรถบ้างหรือไม่ เพราะหากการรั่วซึมเป็นเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าสามารถเกิดเหตุรถไฟไหม้ได้ตลอดเวลา

โดยการตรวจสอบสามารถสังเกตได้ไม่ยาก หากเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีกลิ่นที่ชัดเจนมาก หากระหว่างขับรถแล้วได้กลิ่นผิดปกติให้รีบจอดและดับรถทันทีเพื่อไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วซึมไปสัมผัสบริเวณเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงจนไฟไหม้

ตรวจสอบฝากระโปรงหน้าว่ามีเขม่าหรือไม่

อีกวิธีที่สามารถป้องกันภัยไฟรถยนต์ได้ไม่ยากคือการตรวจเช็กฝากระโปรงรถยนต์ เพราะบริเวณนั้นจะมีเครื่องยนต์อยู่มาก หากเปิดกระโปรงรถแล้วสังเกตเห็นเขม่าควันติดอยู่รอบ ๆ แสดงว่าเครื่องยนต์จุดใดจุดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ให้รีบเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบทันที

ตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเร็วจนผิดปกติหรือไม่

หากคุณรู้สึกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเร็วจนผิดปกติ ขับไปได้นิดหน่อยน้ำมันก็หมดถังแล้ว ให้นำรถไปตรวจสอบการรั่วซึมทันที เพราะการรั่วซึมของเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ไม่ยาก

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดไฟไหม้ภายในรถยนต์

ถังดับเพลิงดับไฟไหม้รถ

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติตนตามวิธีป้องกันไฟไหม้รถยนต์แล้วก็ตาม เพื่อให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเกิดไฟไหม้รถควรจะปฏิบัติตนตามนี้

ตั้งสติก่อนเป็นอันดับแรก

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันทุกเหตุการณ์ รวมถึงอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์คือการตั้งสติให้มั่น เมื่อเกิดเหตุรถไฟไหม้ให้ลองพิจารณาก่อนว่าไฟที่เกิดขึ้นนั้นมาจากส่วนไหนของรถยนต์ แล้วระดับความรุนแรงของไฟไหม้รถนั้นรุนแรงหรือเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ทำสิ่งต่อไปได้ถูกต้อง

รีบนำรถจอดเข้าข้างทาง

เมื่อตั้งสติได้แล้วสิ่งที่ควรทำต่อไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์คือการนำรถไปจอดที่ข้างทางให้เร็วที่สุด เพราะคุณไม่อาจทราบได้เลยว่ารถยนต์จะดับหรือว่าเกิดระเบิดขึ้นเมื่อไหร่ การรีบนำรถเข้าจอดข้างทางจะช่วยให้การดับไฟไหม้รถทำได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

เมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางได้แล้วให้รีบปิดเครื่องรถยนต์แล้วหยิบสิ่งที่จำเป็นออกมาอย่างเช่นถังดับเพลิงรถยนต์หรือน้ำใช้สำหรับดับไฟแล้วออกจากตัวรถทันที หากไฟไหมเกิดที่กระโปรงรถหรือท้ายรถให้ปลดกระโปรงรถหรือท้ายรถเอาไว้ด้วย

นำถังดับเพลิงมาดับไฟ

หากคุณทราบบริเวณต้นเพลิงว่ามาจากที่ไหนแล้ว และปริมาณของการลุกไหม้อยู่ในระดับที่สามารถดับไฟเองได้ เพื่อป้องกันการลุกลามที่จะเกิดขึ้นควรดับไฟให้เร็วที่สุดโดยใช้ถังดับเพลิงติดรถยนต์หรือหากไม่มีให้ใช้ผ้าชุบน้ำ ผ้าแห้ง หรือทรายมาโปะไว้บริเวณที่เกิดไฟไหม้รถก็จะช่วยลดความรุนแรงของไฟได้

แต่อย่างไรก็ตามหากมีถังดับเพลิงติดรถยนต์ไว้ก็จะทำให้การดับไฟไหมรถยนต์นั้นทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่า โดยเรามีหลักการเลือกถังดับเพลิงสำหรับรถยนต์อย่างไรถึงจะเหมาะสมดังนี้

 • ขนาดและน้ำหนักของถังดับเพลิง

สำหรับรถยนต์ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ควรเลือกถังดับเพลิงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาอย่างถังดับเพลิงพกพา ถังดับเพลิงสำหรับติดรถยนต์ โดยขนาดของถังดับเพลิงที่สามารถติดรถยนต์ได้คือถังดับเพลิงขนาด 2 ปอนด์จนถึงขนาด 5 ปอนด์

 • ประเภทไฟที่สามารถดับได้

ถังดับเพลิงมีหลายชนิด สำหรับไฟไหม้รถมักเป็นเพลิงประเภท A B และ C จึงควรเลือกถังดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงทั้ง 3 ประเภทนี้ได้ เช่น ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ถังดับเพลิงสูตรน้ำหรือถังดับเพลิงสูตรละอองน้ำแรงดันต่ำ เป็นต้น

การดับไฟ

การดับไฟที่สามารถลดความเสียหายได้ คุณจะต้องไม่เปิดฝากระโปรงหรือท้ายรถออกเพื่อดับเพลิงทันที เพราะนั่นอาจทำให้ไฟโหมแรงขึ้นจากการมีออกซิเจนเข้าไป สิ่งที่ควรทำคือเมื่อปลดฝากระโปรงหรือท้ายรถที่เป็นจุดเกิดเพลิงไหม้แล้ว ให้ฉีดเข้าไปในช่องว่างที่มีอยู่ และเมื่อไฟเบาลงแล้วจึงจะสามารถเปิดจุดที่เกิดไฟไหม้รถได้ แล้วฉีดถังดับเพลิงให้ทั่วเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไฟดับสนิทแล้ว

เพื่อความปลอดภัยหากดับไฟได้แล้วให้ทำการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทันที เพราะแบตเตอรี่สามารถติดไฟได้

สรุป

เพื่อลดโอกาสความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดจากรถไฟไหม้จึงควรหมั่นดูแลรถยนต์และตรวจเช็กสภาพรถยนต์อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ก็อาจเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้นจึงควรมีวิธีตั้งรับหากเกิดไฟไหม้รถเพื่อให้ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ เช่น การติดตั้งถังดับเพลิงรถยนต์ เนื่องจากหากเกิดไฟไหม้ ถังดับเพลิงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า