Category Archives: การป้องกันอัคคีภัย

การอบรมดับเพลิงควรรู้อะไรบ้าง

1.จะเริ่มอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเราควรใช้ถังดับเพลิงจำ […]

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้ว

ก่อนที่เราจะซื้อเครื่องดับเพลิงในแต่ละครั้งเราอาจจะต้อง […]

ถังดับเพลิงชนิดไหนเหมาะสำหรับ ติดตั้งบริเวณห้องคอมพิวเตอร์และ Server

คุณเคยลองจินตนาการดูไหมว่าหากคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศสำนักง […]