บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ.2535 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริการในการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ประตูหนีไฟ และรวมไปถึง ระบบ Fire Alarm เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านอัคคีภัย ให้แก่ บุคคลทั่วไป นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผู้ประกอบการต่างๆ

บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย เครื่องดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทุกประเภท และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากลรับรอง อาทิเช่น น้ำยาดับเพลิงเหลวระเหย HFC236-fa ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน UL, สายส่งน้ำดับเพลิง5ELEM เครื่องดับเพลิงสูตรน้ำแรงดันต่ำ Pureplus (SC-6)ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จากยุโรป และสินค้าอื่นอีกมากมายเป็นต้น

ดูสินค้า
resized fire extinguisher focus
resized Gas station advanced

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับฝึก อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่ ลูกค้าที่เป็นบริษัท สถานประกอบการต่างๆ ตามกฎหมาย โดยได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ยังได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับในการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ให้แก่บุคคลจากหน่วยงานต่างๆ หรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นนักดับเพลิงอย่างเต็มตัว

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง ได้นำประสบการณ์จริงและความรู้จากการช่วยเหลือสังคมของที่ครูฝึกและวิทยากรที่สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุดอันส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และประเทศชาติต่อไป

บริการฝึกอบรมดับเพลิง

สินค้าแนะนำ

ขายดี

ถังดับเพลิงสูตรน้ำ Low Pressure Water Mist

เครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ Pureplus ขนาด 10 ปอนด์

ขายดี

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย

เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HFC 236-fa

New

ถังดับเพลิง Wet Chemical (ดับไฟ Class K)

เครื่องดับเพลิง Wet Chemical – ไฟ Class K

ขายดี
ขายดี

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำผ้าใบ 5ELEM -FAS series

ขายดี

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

หัวฉีดด้ามปืน Protek 366

ข่าวสาร บทความ

สามารถติดตามข่าวสาร และบทความ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกับเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ความรู้เกี่ยวการกับดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัย PPE กฎหมายความปลอดภัย ในลิงค์ด้านข้างนี้ได้เลย